1. Preambulum

A SCITEC Ipari és Kereskedelmi Kft. mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Scitec”) számára a személyes adatok védelme kiemelt jelentőséggel bír.
A jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja az Adatkezelő által üzemeltetett www.scitec.hu weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) felhasználóinak, a Scitec célzott hírleveleire feliratkozó személyeknek, valamint az Adatkezelő részére álláspályázatot benyújtó személyeknek a tájékoztatása a 2.2. pontban meghatározott adatkezelések tekintetében, az EU 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletével (a továbbiakban: „GDPR”), továbbá a 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseivel összhangban.

2. Általános rendelkezések

2.1 Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Scitec Ipari és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 2120 Dunakeszi Csörsz árok köz 2.
Központi ügyintézés helye (postacím): 1138 Budapest, XIII. ker. Váci út 178.
Nyilvántartó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 13-09-178132
Adószám: 12299953-2-44
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo@scitecnutrition.com

2.2 Tárgyi hatály

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató az alábbi tevékenységekhez kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki:
- A Weboldalra történő regisztráció és bejelentkezés;
- A Weboldalon leadott termékmegrendelések kezelése, teljesítése, ideértve a teljesítéssel összefüggő utólagos vásárlói igények kezelését is;
- A személyre szabott Scitec hírlevelekre történő feliratkozás;
- A Weboldalon elhelyezett cookie-k használata, remarketing;
- A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése;
- Álláspályázatok kezelése

2.3 Adatbiztonság

A Scitec az adatkezeléseket az adatbiztonsági elvárásoknak való megfeleléssel teljesíti. Ebben a körben megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi követelmények teljesüléséhez szükségesek.

3. Az egyes adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatás

*Az egyes adatkezelésekkel összefüggésben a hozzáférésre jogosultak körét és az igénybe vett adatfeldolgozók listáját a jelen Adatvédelmi Tájékoztató 5. pontja tartalmazza.

3.1 A felhasználói profillal összefüggésben kezelt adatok

A Scitec a Weboldalon internetes áruházat működtet (a továbbiakban: „Webshop”). Bár a Webshop igénybe vételéhez nem kötelező felhasználói fiók létrehozása, azonban ha az érintett a Weboldalon regisztrál, a fiók használatával a későbbi vásárlások során nem kell majd minden alkalommal újból megadnia a személyes adatait. A felhasználói fiókba történő belépéssel az érintett mindemellett visszakövetheti a korábbi megrendeléseit is.

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre: A regisztrációnál kötelezően rögzítésre kerülő adatok (név, e-mail cím, jelszó) kezelésének célja az érintett profiljának a létrehozása, a Weboldalon történő termékrendelés folyamatának egyszerűsítése. Amennyiben a felhasználó a profiljához további opcionálisan megadható adatokat (pl.: születési idő) is rögzít, ezen adatok kezelésének célja a felhasználói fiók perszonalizálása, célzott, személyre szabott tartalmak, hirdetések és kedvezmények megjelenítése, továbbá – amennyiben a felhasználó egyúttal a Scitec hírlevelére is feliratkozik – személyre szabott hírlevelek küldése (további információ 3.4. pont).

Amennyiben az érintett a regisztrációt követően termékrendelést ad le a Weboldalon, a rendszer rögzíti a szállítási és számlázási adatokat is (a nevet és a számlázási/szállítási címet).

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint. Az érintett a hozzájárulását akként adja meg, hogy a regisztrációhoz szükséges adatok kitöltését és az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadását követően a „Regisztrálok” gombra kattint.

Adatkezelés időtartama: A profillal összefüggésben kezelt adatokat a Scitec az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A Felhasználó bármikor ingyenesen megszüntetheti profilját, ebben az esetben a személyes adatai törlésre kerülnek.

3.2 A termékrendelések kezelésével, teljesítésével összefüggésben kezelt adatok

3.2.1 A megrendelés leadása, kezelése

A kezelt személyes adatok köre: Rendelésszám, rendelés dátuma, időpontja, név, cím, telefonszám, e-mail cím, a megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, választott fizetési mód adatai

Az adatkezelés célja: A jelent pontban meghatározott személyes adatok rögzítése a megrendelés leadása és Scitec által történő feldolgozása céljából szükséges.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatok rögzítése az érintettel való szerződéskötéshez és a szerződés teljesítéséhez szükséges, így az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja alapján történik.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő a szerződéskötéshez szükséges adatokat ebből a célból a teljesítést/a megrendelés elutasítását követő 5 évig őrzi meg.

3.2.2 Számlázás

Amennyiben az Adatkezelő és az érintett között létrejön az adásvételi szerződés, az Adatkezelőnek jogszabályi kötelezettsége a számlázáshoz szükséges adatok megőrzése.

A kezelt adatok köre: a számla adattartalma, így különösen az érintett neve, címe, a megvásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára

Az adatkezelés célja: számlák kiállítása, megőrzése

Az adatkezelés jogalapja: A számlázással összefüggésben tárolt adatokat az Adatkezelő - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontja szerint - jogszabályi kötelezettség alapján kezeli, figyelemmel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésére, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. §. szakaszára és az Ektv. 13/A § (1)-(2) bekezdéseire.

Az adatkezelés időtartama: A számlázással összefüggésben kezelt adatokat az Adatkezelő 8 évig őrzi meg.

3.2.3 Termékek kiszállítása

Az adásvételi szerződés létrejötte esetén az Adatkezelő a megrendelés teljesítése érdekében a szállításhoz szükséges adatokat az alábbiak szerint kezeli:

A kezelt adatok köre: érintett neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, a küldemény csomagszáma, csomag értéke, a választott fizetési és szállítási mód adatai, továbbá utánvétes fizetési mód választása esetén a beszedendő utánvét összege, számlázási név és cím, valamint esetlegesen a megrendeléshez fűzött megjegyzésben foglalt egyéb adatok (pl. kapucsengőn található eltérő név).

Az adatkezelés célja: a megrendelések teljesítése, a megrendelt termékek kiszállítása és utánvétes fizetési mód esetén a fizetés bonyolítása.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatok kezelése szerződés teljesítéséhez szükséges, így az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja alapján, továbbá az Ektv. 13/A § (1)-(2) bekezdései alapján történik.

Az adatkezelés időtartama: A kiszállítással összefüggésben kezelt adatokat az Adatkezelő a megrendelés teljesítésétől számított 5 évig őrzi meg.

3.2.4 Elállási jog gyakorlása

Amennyiben az érintett a Webshop felületén vásárolt termék tekintetében elállási jogost gyakorol és a vásárolt terméket visszaküldi az Adatkezelő részére, az Adatkezelő az elállási jog gyakorlásával összefüggésben az alábbiak szerint kezeli az érintett személyes adatait.

A kezelt adatok köre: Az elállási nyilatkozat teljes adattartalma, ideértve az érintett nevét, címét, a megrendelés azonosítóját, az elállással érintett termék nevét és mennyiségét.

Az adatkezelés célja: Az elállási igény elbírálása, teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: Az elállási nyilatkozattal összefüggő adatokat az Adatkezelő - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontja szerint - jogszabályi kötelezettség teljesítése végett kezeli, figyelemmel a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltakra.

Az adatkezelés időtartama: Az elállási nyilatkozatot az Adatkezelő az igény elbírálását követően 5 évig őrzi meg.

3.2.5 Panaszkezelés, szavatossági/egyéb igények érvényesítése

Amennyiben az érintett a Webshop-on vásárolt termékkel összefüggésben szavatossági vagy egyéb igényt, panaszt nyújt be az Adatkezelő részére, az adatai kezelése az alábbiak szerint történik:

A kezelt adatok köre: a vásárló neve, címe, e-mail címe, telefonszáma (opcionális), az üzenet teljes szövege, valamint a későbbi egyeztetés során a panasz intézése céljából megadott további adatok.

Az adatkezelés célja: a vásárló által küldött panasz, szavatossági vagy egyéb igény kezelése, elbírálása.

Az adatkezelés jogalapja: A panasszal/szavatossági vagy egyéb igényekkel összefüggő adatokat az Adatkezelő - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontja szerint - jogszabályi kötelezettség alapján kezeli, figyelemmel a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. évi törvény 17/A. § (3)-(5) bekezdéseiben foglaltakra, illetve a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. NGM rendelet 4. § (1) bekezdés (a) pontjában foglaltakra.

Az adatkezelés időtartama: a Fgytv. szerinti panasz esetén 5 év, míg a 19/2014. NGM rendelet szerinti igény esetén 3 év a jegyzőkönyv kötelező megőrzési ideje, a rögzített adatokat az Adatkelő ezen időtartamok szerint őrzi meg.

3.3 Cookie, remarketing

3.3.1 Cookie-k alkalmazása

Az úgynevezett sütik vagy cookie-k kisméretű adatfájlok, amelyek az internet böngészése közben automatikusan kerülnek elhelyezésre a felhasználók számítógépén vagy eszközén. A ccokie-k a Weboldal használatát támogathatják, egyszerűsíthetik, továbbá a látogatók szokásairól közvetíthetnek információt az Adatkezelő részére, segítve ezzel egyrészt a perszonalizációt, másrészt az összesített statisztikai elemzések elkészítését is.

A Weboldal működtetése során a Scitec is alkalmaz sütiket, melyek lehetnek a munkamenet időtartamára tárolt ideiglenes, vagy hosszabb ideig tárolt, úgynevezett állandó cookie-k.

Funkciójukat tekintve a Weboldalon alkalmazott cookie-k az alábbi kategóriákba sorolhatók:

"Elengedhetetlen"

Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a Weboldal megfelelő működéséhez és nem közvetítenek az érintetthez kapcsolódó személyes adatokat, fogyasztói szokásokat

"Beállítások" - opcionális

Ezek a cookie-k lehetővé tesznek olyan hasznos funkciókat, melyek a Weboldal használatát megkönnyítik (mint például a rendelési adatok vagy a felhasználónév megjegyzése)

"Statisztikai" - opcionális

Ezek a cookie-k összesített, névtelen adatokat közvetítenek a Weboldallal összefüggésben és általuk nem azonosítható a Weboldal felhasználója

"Marketing" - opcionális

Ezek a cookie-k segítik a fogyasztó szokásainak nyomon követését, általuk célzott tartalom generálható az érintettek számára

A Weboldalon alkalmazott cookie-kra vonatkozó további, részletes információ elérése, valamint a cookie-beállítások módosítása a linkre kattintva, illetve a 3.2.2-3.2.4 pontokban foglaltak szerint lehetséges.

3.2.2 Google Analytics

Google Analytics: A Google Analytics a Google Inc. ("Google") szolgáltatása, mely olyan cookie-kat használ, amelyek segítségével elemezni lehet a Weboldal látogatók által történő használatát. Ezeket az információkat a Google saját szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google ezen információk alapján elemzi a honlap használatát és statisztikai jelentést küld az Adatkezelő részére a Weboldal látogatottságáról és egyéb paraméterekről.Az úgynevezett remarketing cookie személyre szabott hirdetések megjelenítését teszi lehetővé az Adatkezelő számára különböző szolgáltatók segítségével.

3.2.3 Adform

Az Adform szolgáltató programmatic funkciója a Weboldalon alkalmazott különböző sütik segítségével lehetővé teszi az Adatkezelő számára a legoptimálisabb hirdetési felületek elérését, megvásárolását. Az Adform nem gyűjt olyan adatokat a látogatókról, melyek alapján az érintett azonosíthatóvá válik. A szolgáltató saját adatkezelési tájékoztatója a következő linken érhető el: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/

3.2.4 A remarketing sütik

Az úgynevezett remarketing cookie személyre szabott hirdetések megjelenítését teszi lehetővé az Adatkezelő számára különböző szolgáltatók segítségével. Az ilyen cookie segítségével lehetséges, hogy a Weboldal látogatói számára az Adatkezelő hirdetései a későbbiekben más weboldalak látogatása során is megjelenjenek.

Google Ads: A Scitec a Google Ads program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie lehetővé teszi, hogy a Weboldalra látogató érintettek később szabad Google hirdetési felületeken a Scitec hirdetéseit láthassák.

Google AdWords konverziókövetés: Célja, hogy a Scitec mérni tudja az Ad hirdetések hatékonyságát, a látogató számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével, személyes adatok gyűjtése nélkül.

Facebook Remarketing: A Scitec a Facebook remarketing pixelt használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, így a Weboldal meglátogatása után az érintett a Facebookon is Scitec hirdetésekkel találkozhat.

Amennyiben szeretnéd letiltani a remarketing alapú hirdetéseket, keresd fel a European Interactive Digital Advertising Alliance webhelyét (http://www.youronlinechoices.com/hu/).

3.4 Célzott hírlevelek küldése, profilalkotás

A Scitec a hírlevél-adatbázisába regisztráló érintettek számára rendszeresen célzott, személyre szabott hírleveleket küld a Scitec termékeket, a sporttáplálkozást és a Scitec működését érintő újdonságokról, eseményekről, illetve a Scitec által kínált kedvezményekről. A Scitec a profilalkotást, a különböző fogyasztói célcsoportok és a személyes tartalmak kialakítását a cookie-k segítségével gyűjtött adatok, valamint a felhasználói profilban opcionálisan megadott adatok segítségével végzi. A Scitec olyan mértékben tudja a hírleveleket személyre szabni, amilyen mértében az érintett a cookie-k használatát engedélyezi, illetve a felhasználói profiljában az opcionálisan megadható adatokat rögzíti – amennyiben tehát az érintett a célzott hírlevelekre feliratkozik, de a Scitec nem rendelkezik kellő információval a hírlevél személyre szabásához, a Scitec-nek csak általánosabb tartalmú hírlevelet áll módjában az érintett részére küldeni.

A kezelt adatok köre: A Scitec a hírlevél-adatbázisában a hírlevélre regisztráló érintettek nevét és e-mail címét, illetve – amennyiben ezek kezelését az érintett engedélyezi – a fogyasztói szokásokra, preferenciákra vonatkozó és a felhasználói profilban megadott információkat kezeli az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. Amennyiben az érintett a felhasználói profilján a perszonalizációt segítő adatokat rögzített, a Scitec az érintett részére célzott, személyre szabott hírleveleket is küldhet.

Az adatkezelés célja: A Scitec hírlevelek küldése.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja szerint.

Az adatkezelés időtartama: A Scitec a jelen pont szerint kezelt személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

3.5 A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése

A Scitec minden érdeklődő számára lehetőséget biztosít az interneten keresztül történő kapcsolatfelvételre, a Weboldal „Kapcsolat” menüpontja alatt.

A kezelt adatok köre: A kapcsolatfelvételhez a név, az e-mail cím és a kérdés/üzenet szövegének megadása, valamint a témakör kiválasztása szükséges. Opcionálisan a telefonszám is megadható.

Az adatkezelés célja: Az érintett részére történő válaszadás.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a pontja szerint.

Az adatkezelés időtartama: A felvett személyes adatokat a Scitec az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a kérdés rögzítését követő 5 évig kezeli.

3.6 Scitec részére benyújtott álláspályázatok kezelése

Amennyiben egy jelentkező a Scitec részére álláspályázatot nyújt be, akkor a pályázati anyag kezelésére a jelen pontban foglaltakat kell alkalmazni.

A kezelt adatok köre: A jelentkező teljes pályázati anyaga, ideértve különösen az érintett nevét, e-mail címét, valamint az önéletrajzának és a motivációs levelének tartalmát.

Az adatkezelés célja: Az érintett pályázati anyagának az elbírálása, az érintettel történő kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a pontja szerint.

Az adatkezelés időtartama: A pályázat elutasítása esetén a Scitec a pályázati dokumentációt az elbírálást követően 30 napon belül megsemmisíti. Amennyiben az érintett a pályázati anyagát nem konkrét álláshirdetésre nyújtotta be, vagy az elutasítást követően a további megőrzéshez kifejezetten hozzájárult, a Scitec a beérkezéstől számított 2 évig kezeli a pályázati anyagot. Amennyiben a Scitec és az érintett között munkaviszony jön létre, a Scitec a rögzített személyes adatokat a munkaviszony megszűnésétől számított 3 évig kezeli.

4. Hozzáférésre jogosultak köre, adatfeldolgozók

4.1 Az Adatkezelő részéről hozzáférésre jogosult személye

A jelen Adatkezelési Tájékoztató szerint kezelt személyes adatokhoz az Adatkezelő szervezetén belül kizárólag azon munkavállalók jogosultak hozzáférni, akiknek a hozzáférése az adatkezelési cél megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges.

4.2 Az adatfeldolgozók

Adatfeldolgozó neve
Adatfeldolgozó székhelye
Az adatfeldolgozás jellege

Shopify Inc.
150 Elgin Street, Suite 800, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada
Az adatfeldolgozó a Webshop üzemeltetéséhez nyújt technikai támogatást és tárhely-szolgáltatást
Az adatfeldolgozó saját adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el:
https://www.shopify.com/legal/privacy

Az adatfeldolgozó Kanadában található, amely ország törvényei az Európa Unió Bizottságának határozata alapján megfelelő védelmi szintet jelentenek az adatkezelés területén.

GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
A szolgáltató végzi a termékek kiszállítását az Adatkezelő megbízásából, és ebből a célból hozzáfér a kiszállítás teljesítéséhez szükséges adatokhoz.
Az adatfeldolgozó saját adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el:
https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

OTP Mobil Kft.
1143 Budapest, Hungária körút 17-19.
Az Adatkezelő megbízásából az adatfeldolgozó biztosítja a Webshop vásárlói részére az online bankkártyás fizetési lehetőséget, a SimplePay szolgáltatás révén.
Az adatfeldolgozó saját adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el:
https://www.simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok

The Rocket Science Group LLC
675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308
Az adatfeldolgozó az Adatkezelő megbízásából a hírlevél összeállításával, kiküldésével összefüggő technikai műveleteket végez, és ebből a célból a Scitec hírlevél-adatbázishoz hozzáférhet.

Az adatfeldolgozó az Európa Unió Bizottságának az elvárásainak (az ún. Privacy Shield követelményeknek) megfelelő szintű védelmet nyújt az adatkezelés területén.

eSpirit Kft.
1138 Budapest, Turóc utca 11. 3. em. 2.
Az adatfeldolgozó az Adatkezelő megbízásából a Webshop-on leadott megrendelések kezeléséhez, teljesítéséhez nyújt platformot és széleskörű informatikai támogatást, eképpen a rendelés bonyolításához szükséges adatokhoz hozzáfér.

5. Az érintettek jogai

5.1 Tájékoztatáshoz, illetve hozzáféréshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

- az adatkezelés céljai;
- az érintett személyes adatok kategóriái;
- adattovábbítás címzettjei, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
- az adatkezelés időtartama;
- az érintetti joggyakorlásról és jogorvoslati lehetőségekről;
- az adatok forrásáról;
- profilalkotás alkalmazásának esetén annak tényét.

A Scitec a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül, közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelme esetén írásban – adja meg a tájékoztatást. A kérelem benyújtható írásban a Scitec Kft. Adatvédelmi Tisztviselőjének (1138 Budapest, Váci út 178.) címezve, illetve a dpo@scitecnutrition.com e-mail címre történő küldéssel.

5.2. Helyesbítéshez való jog:

Az érintett a 6.1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a Scitec módosítsa a rögzített személyes adatát. A hitelt érdemlő módosítási kérelmeket a Scitec a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a kérelem érkezésétől számított 30 napon belül teljesíti.

5.3 Törléshez való jog:

Az érintett a 6.1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a Scitec az érintettre vonatkozó személyes adatokat törölje. A Scitec a törlési kérelmeknek a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a kérelem érkezésétől számított 30 napon belül eleget tesz.

5.4. Zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog:

Az érintett a 6.1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Scitec korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

- vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Hatóság arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Scitec adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

5.5 Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett a 6.1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Scitec rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Scitec az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban.

5.6 Jogorvoslathoz való jog:

Amennyiben az érintett véleménye szerint a Scitec megsértette a hatályos adatvédelmi jogi követelményeket, akkor a 6.1 pontban jelölt elérhetőségeken felveheti a Scitec-kel a kapcsolatot, továbbá jogosult panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 1 391-1400). Az érintettet megilleti továbbá a bírósági jogérvényesítés joga is, ebben az esetben az érintett választása szerint fordulhat a lakóhelye, tartózkodási helye, vagy a Scitec székhelye szerinti törvényszékhez.

 

Köszönjük, hogy csatlakoztál hozzánk! Hamarosan kapsz egy e-mailt a feliratkozásod megerősítéséhez. Kérjük, kattints az e-mailben található linkre.
Köszönjük, hogy megerősítetted feliratkozásodat, hamarosan jelentkezünk a személyre szabott tartalmakkal!
Üdvözlünk a Black Friday-t váró közösségünkben, hamarosan küldjük a részleteket! Amennyiben még nem voltál feliratkozva, rövidesen kapsz egy e-mailt a feliratkozásod megerősítéséhez. Kérjük, kattints az e-mailben található linkre!